Солигор

Активно вещество
Протиоконазол 53 г/л, Спироксамин 224 г/л, Тебуконазол 148 г/л
Формулация Емулсионен концентрат (ЕК)
Карантинен срок 35 дни
Категория на употреба II-ра професионална
Разрешена употреба Солигор 425 ЕК

Механизъм на действие

Солигор® е вегетационен, системен, широкоспектърен фунгицид с предпазен, лечебен и изкореняващ ефект. Продуктът съдържа ново поколение триазол (протиоконазол), допринасящ за отличния фунгициден ефект.

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Пшеница

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Листни петна (Septoria tritici), Кафява листна ръжда (Puccinia recondita), Жълта ръжда (Puccinia striiformis), Брашнеста мана (Erysiphe graminis), Мрежовидни листни петна (Dreshlera tritici-repentis), Снежна плесен (Fusarium nivale)

Фузариум по класа (Fusarium spp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

70 мл/дка

80 мл/дка

КРР

20-40 л/дка

20-40 л/дка

МП

От фаза край на братене до фаза край на цъфтежа

От фаза край на братене до фаза край на цъфтежа

МБПВ

1-2

1-2

ИТ

14 дни

14 дни

Ечемик

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Мрежести петна (Pyrenophora teres), Листен пригор (Rhynchosporium secalis), Листна ръжда по ечемика (Puccinia hordei), Брашнеста мана (Erysiphe graminis)

Фузариум по класа (Fusarium spp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

70 мл/дка

80 мл/дка

КРР

20-40 л/дка

20-40 л/дка

МП

От фаза край на братене до фаза край на цъфтежа

От фаза край на братене до фаза край на цъфтежа

МБПВ

1-2

1-2

ИТ

14 дни

14 дни

Ръж

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Кафява листна ръжда (Puccinia recondita), Листен пригор (Rhynchosporium secalis), Брашнеста мана (Erysiphe graminis)

Фузариум по класа (Fusarium spp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

70 мл/дка

80 мл/дка

КРР

20-40 л/дка

20-40 л/дка

МП

От фаза край на братене до фаза край на цъфтежа

От фаза край на братене до фаза край на цъфтежа

МБПВ

1-2

1-2

ИТ

14 дни

14 дни

Тритикале

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Кафява листна ръжда (Puccinia recondita), Листни петна (Septoria tritici), Листен пригор (Rhynchosporium secalis), Брашнеста мана (Blumeria graminis), Мрежовидни листни петна (Dreshlera tritici-repentis), Снежна плесен (Fusarium nivale)

Фузариум по класа (Fusarium spp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

70 мл/дка

80 мл/дка

КРР

20-40 л/дка

20-40 л/дка

МП

От фаза край на братене до фаза край на цъфтежа

От фаза край на братене до фаза край на цъфтежа

МБПВ

1-2

1-2

ИТ

14 дни

14 дни

МАТЕРИАЛИ:

Условия за употреба

Използвайте Солигор® само с наземна техника с работен разтвор 20-40 л/дка. Ефикасността на този фунгицид зависи от степента на покриване на растителните части, които трябва да бъдат предпазени.

Смесимост

Преди смесване на Солигор® с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фититоксичност върху културата.

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

 

Солигор

Авторски права © Байер АГ