Соната СК

Активно вещество
Bacillus pumilus: щам QST2808, 1x1012CFU/кг (14,35 г/л) единици, образуващи колонии/л продукт
Формулация Суспензионен концентрат – СК
Карантинен срок Не е приложимо
Категория на употреба непрофесионална
Разрешена употреба СОНАТА СК

Тип и начин на действие на продукта:

Продуктът СОНАТА СК е биологичен, контактен фунгицид съдържащ бактерията Bacillus pumilus, щам QST 2808, който се използва на както на открито, така и в оранжерии основно срещу брашнеста мана при лозя, култури от сем. Тиквови (Cucurbitaceae), сем. Картофови (Solanaceae) и други.

Щамовете на Bacillus pumilus са в състояние да контролират различни гъбни и бактериални растителни патогени. Също така, Bacillus pumilus QST 2808 може да индуцира системна придобита резистентност (SAR) в растенията, в резултат на което стават по-устойчиви на различни патогени. Движението на спорите в почвата се приема за много ниско, както и риска от изграждане на резистентност.

Начина на действие на бактерията се изразява в предотвратяване покълването на гъбните спори, чрез формиране на физическа бариера между спорите и листната повърхност. Впоследствие бактерията колонизира гъбните спори с помощта на аминозахар (каносамин) в състава си, като инхибира синтеза на клетъчната стена, което води до разрушаване на целостта на клетките на патогена.

Условия на употреба

Дозите на прилагане на продукта зависят от чувствителността на културата и от потенциала на инфекцията, земеделските практики и агроклиматичните условия в района.

Използвайте СОНАТА СК само с наземна техника с посоченото в т. 13 количество на работния разтвор. Уверете се, че правилно сте регулирали пръскачката, както и че правилно сте избрали дюзата, за да се получи равномерно разпределяне на продукта.

За максимална ефикасност, се препоръчва продукта да се прилага преди очаквана поява или в ранни етапи от развитието на патогените.

Bacillus pumilus QST 2808 е чувствителен към широк спектър от антибиотици, освен цефотаксим. Няма ограничения за сеитбооборота на културите след използването на СОНАТА СК.

Активността на Bacillus pumilus QST 2808 е оптимална при температури между 30-37°C, като клетките имат способност да растат в широк температурен диапазон от 17- 55°C при наличие на кислород. СОНАТА СК може да бъде прилаган при различни видове почви с широки граници на киселинност.

Да не се влиза повторно в третираните площи, докато не изсъхне продукта.

Смесимост

При развитието на продукта, не са изведени конкретни опити за смесимост с други продукти за растителна защита. Препоръчва се да се направи предварителен тест за смесимост на формулациите, преди смесването му с друг продукт.

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Лозя (десертни и винени сортове) вкл. маточни лозя

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Оидиум (Erysiphe necator)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

500 мл/дка

КРР

10-100 л/дка

МП

От фаза първият лист е отворен и се разстила настрани от летораста до фаза плодът е готов за беритба BBCH 11-89

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Малини вкл. производство на посадъчен материал (полско и оранжерийно производство)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Брашнеста мана (Sphaerotheca macularis)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

500-1000 мл/дка

КРР

20-100 л/дка

МП

BBCH 11-89

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Касис вкл. производство на посадъчен материал

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Брашнеста мана (Sphaerotheca mors-uvae, Microsphaera grossulariae, Erysiphe suffulta)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

500-1000 мл/дка

КРР

20-100 л/дка

МП

От фаза първи разгънати листа- плодчетата в основата на грозда капят лесно BBCH 11-89

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Дини, пъпеши, тикви, тиквички, краставици и корнишони (вкл. семепроиз- водство на културите)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Брашнеста мана (Podosphaera xanthii, Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

500-1000 мл/дка

КРР

20-150 л/дка

МП

От фаза първият същински лист на главното стъбло е напълно разтворен до фаза пълна зрялост BBCH 11-89

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Салати (вкл. за семепроиз- водство)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Брашнеста мана (Podosphaera xanthii, Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum, Oidium neolycopersici)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

500-1000 мл/дка

КРР

20-150 л/дка

МП

От фаза разтворен първи същински лист до фаза пълно узряване BBCH 11-89

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Домати, пипер, патладжан (вкл. за семепроиз- водство)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Брашнеста мана (Leveillula taurica, Oidium neolycopersici)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

500-1000 мл/дка

КРР

20-150 л/дка

МП

От фаза първи същински лист на основното стъбло до фаза пълна зрялост BBCH 11-89

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Ягоди (вкл. за семепроиз- водство)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Брашнеста мана (Sphaerotheca macularis)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

500-1000 мл/дка

КРР

20-100 л/дка

МП

От фаза първи цветоноси на дъното на розетката до фаза втора реколта: повечето плодове са оцветени BBCH 55-89

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Цикория (вкл. за семепроиз- водство)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Брашнеста мана (Leveillula taurica, Podosphaera xanthii, Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum, Oidium neolycopersici)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

500-1000 мл/дка

КРР

20-150 л/дка

МП

От фаза разтворен първи същински лист до фаза пълно узряване BBCH 11-89

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Магданоз (вкл. за семепроиз- водство)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Брашнеста мана (Erysiphe cichoracearum)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

500-1000 мл/дка

КРР

20-150 л/дка

МП

От фаза разтворен първи същински лист до фаза пълно узряване BBCH 11-89

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Ендивия (вкл. за семепроиз- водство)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Брашнеста мана (Podosphaera xanthii, Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

500-1000 мл/дка

КРР

20-150 л/дка

МП

От фаза разтворен първи същински лист до фаза пълно узряване BBCH 11-89

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Декоративни растения (отрязани цветя и саксийни растения) (вкл. за семепроиз- водство)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Брашнеста мана (Leveillula taurica, Podosphaera xanthii, Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

500-1000 мл/дка

КРР

20-150 л/дка

МП

BBCH 11-89

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Тютюн

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Брашнеста мана (Erysiphe cichoracearum)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

500-1000 мл/дка

КРР

20-150 л/дка

МП

От фаза разтворен първи същински лист до фаза пълно узряване BBCH 11-89

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Зеленчукови култури*, пресни подправки*

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Брашнеста мана

ДОЗА (МЛ/ДКА)

500-1000 мл/дка

КРР

20-150 л/дка

МП

BBCH 11-89

МБПВ

6

ИТ

5 дни

*Минимална култура/ употреба - разрешена по чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Забележка: При разрешените минимални употреби не е документирана ефикасността и няма извършени наблюдения за негативно въздействие върху културата от употребата на продукта. Отговорността по отношение за липса на ефикасност и проявена фитотоксичност на тези минимални употреби е на лицето, което употребява продукта.

МАТЕРИАЛИ:
 
Авторски права © Байер АГ