Буктрил Универсал

 

Описание

Активно вещество
Бромоксинил 280 г/л; 2,4-D 280 г/л
Формулация Емулсионен концентрат (ЕК)
Карантинен срок не се налага
Категория на употреба II-ра професионална
Разрешена употреба Буктрил Универсал

Механизъм на действие

Буктрил® Универсал е системен хербицид срещу широколистни плевели в житни култури (пшеница, ечемик, ръж, овес), царевица и сорго. Активните вещества се абсорбират бързо от листната маса и стъблата на плевелите и предизвикват симптоми на обезцветяване, деформация, спиране на растежа, увяхване и некроза на плевели до 1–2 седмици след третирането. Условията на околната среда, благоприятстващи растежа и развитието на плевелите и културите, ускорява ефекта от третиране с хербицида.

Препоръки при употреба

Третирането да се извършва при температура 10°- 25°С. Избягвайте припокриване на третирането, особено при спиране и смяна на посоката на пръскачката. Да не се третират култури, които са подложени на някакъв стресов фактор, като ниски температури или високи температури и засушаване, слана, преовлажняване, нападение от болести и неприятели, и др. Стресовите фактори водят до забавяне на метаболизма на културите и третирането им, при наличието на такива фактори, може да доведе до нежелани последици.

Действие върху следващи в сеитбооборота култури

След третиране с Буктрил® Универсал като втора култура не се препоръчва да се засяват фуражни бобови. При нормален сеитбооборот няма никакъв риск за следващите култури през есента и пролетта. При пропадане на третираната култура и след нормална предсеитбена подготовка могат да се сеят всички култури без фуражни бобови. За всички останали широколистни култури да се изчака интервал от 15 дни. Да се избягва отвяване на работен разтвор към съседни култури. Всички широколистни култури са чувствителни към продукта – лозя, овощни, рапица, слънчоглед, бобови, зеленчукови и др. Да не се прилага при сладка царевица и царевица за семепроизводство.

 

Пшеница, ечемик, овес, ръж

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Широколистни плевели

ДОЗА (МЛ/ДКА)

100 мл/дка

КРР

30-50 л/дка

МП

От фаза начало на братене до фаза удъл-жаване на стъблото, когато вторият възел е най-малко на 2 см над първия

МБПВ

1

ИТ

-

Царевица, сорго

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Широколистни плевели

ДОЗА (МЛ/ДКА)

80 мл/дка

КРР

30-50 л/дка

МП

От фаза разтваряне на четвърти лист до фаза разтваряне на шести лист на културата

МБПВ

1

ИТ

-

МАТЕРИАЛИ:

Предимства

  • Много бърз и категоричен ефект върху плевелите.
  • Широк спектър на контролирани широколистни плевели в това число паламида, бутрак, лобода, повитица и самосевки от технологичен слънчоглед и рапица.

 ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ:

Бръшлянолистно великденче (Veronica hederifolia), Бяла куча лобода (Chenopodium album), Врабчови чревца (Stellaria media), Дива ряпа (Raphanus raphanistrum), Дребноцветно чадърче (Calystegia sepium), Италианска свиница/бутрак (Xanthium italicum), Кучешки зъб (Picris echioides), Лайка (Matricaria chamomilla), Мак (Papaver rhoeas), Млечок (Sonchus spp.), Обикновен щир (Amaranthus retroflexus), Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), Паламида (Cirsium arvense), Пача трева (Polygonum aviculare), Полска поветица (Convolvolus arvensis), Полски синап (Sinapis arvensis), Полски хвощ (Equisetum arvense), Полско лютиче (Ranunculus arvensis), Попова лъжичка (Thlaspi arvense), Репник (Rapistrum rugosum), Синя метличина (Centaurea cyanus), Фий (Vicia spp.), Черно куче грозде (Solanum nigrum)

СРЕДНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ:

Киселец (Rumex spp.), Лечебен росопас (Fumaria officinalis)

Смесимост

Преди смесване на Буктрил® Универсал с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фититоксичност върху културата.

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

Буктрил Универсал

Авторски права © Байер АГ