Вентум

Описание

Вентум® ВГ е системен вегетационен хербицид от групата на сулфонилуреите за използване при царевица, ефикасен срещу балур и впечатляващ брой икономически важни едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели. Вентум® ВГ има засилено действие срещу бутрак и паламида.

Активно вещество
Форамсулфурон 300 г/кг; Йодосулфурон-метил-содиум 10 г/кг; Идоксадифен-етил (антидот) – 300 г/кг
Формулация Вододиспергируеми гранули (ВГ)
Карантинен срок не се изисква
Категория на употреба непрофесионална
Разрешена употреба Вентум ВГ

Механизъм на действие

Вентум® ВГ е комбинация от две активни вещества от групата на сулфонилуреите и е със системно действие. Попаднал върху плевелите, той се поема бързо от листата, стопира растежа и развитието им веднага и ги унищожава до 4 седмици. Визуалните признаци на хербицидно действие са пожълтяване, хлоротични петна, последвани от некроза и пълно загиване на плевелното растение. Вентум® ВГ контролира и спящите меристемни тъкани, като по този начин предотвратява повторния растеж на плевелите. Плевелите са най-чувствителни, когато са в ранни фази и интензивен растеж. Скоростта на действие на Вентум® ВГ зависи от вида на плевелите, климатичните условия и използваната доза. Благоприятните климатични условия за растеж на плевелите засилват хербицидното действие.

Предимства

  • Ефикасност. Вентум® ВГ е широкоспектърен вегетационен хербицид за царевица. В сравнение с Екип® той контролира по-широк спектър от широколистни плевели, като се наблюдава по-добър ефект срещу бутрак и паламида.
  • Бързина на поемане. Вентум® ВГ се поема на 90% за два часа.

СЕЛЕКТИВЕН ХЕРБИЦИД СРЕЩУ ШИРОКОЛИСТНИ И НЯКОИ ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Царевица

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Едногодишни житни и широколистни пле- вели в т.ч. балур от семе и коренища и други многогодишни (паламида, пирей).

ДОЗА (МЛ/ДКА)

10-15 г/дка + 200 мл/дка Меро (прилепи- тел)

КРР

15-20 л/дка

МП

Вегетационно, във фаза от 2-ри до 6-ти лист на царевицата, от котиледони до 6-ти лист на едного- дишните широко- листни плевели, 3-4 лист на едногодиш- ните житни и при височина на балура от семе и коренища 15 - 25 см.

МБПВ

1

ИТ

-

Препоръки при употреба

Вентум® ВГ е подходящ за полета със смесено заплевеляване, висока плътност на паламида, бутрак и балур. На полета, където балурът е основен плевел да се прилага пълната доза на препарата

Широколистните плевели се контролират най-добре, когато са между котиледони и 4-5 лист

Балурът от коренища трябва да е с височина 20-25 см и да е превил първите листа.

След третиране срещу балур е добре да се изчака 10-14 дни за пълното абсорбиране на Вентум® ВГ от кореновата система на балура и тогава да се влезе за окопаване.

Паламидата да е във фаза розетка преди да е започнала да образува стъбло

Бутракът е най-чувствителен във фаза 3-4 лист.

Едногодишните житни плевели са най-чувствителни във фаза 3-4 лист. След като започнат да братят, стават много устойчиви на действието на хербицидите.

Когато се третира срещу балур, бутрак, паламида и кощрява, дозата е 15 г/дка. Повечето от останалите широколистни плевели могат да се контролират с 12 г/дка, ако са в ранни фази.

Вентум® ВГ да не се прилага при сладка царевица и царевица за семепроизводство.

Да не се третира при високи температури над 30-32° С и ниска атмосферна влажност. Това ще намали ефикасността на препарата и може да стресира културата. Най-добре е да се пръска сутрин до 11 ч. и надвечер.

Да не се прилага Вентум® ВГ на площи, третирани с органофосфорни инсектициди, както и след Вентум® ВГ да не се използват такива.

Влияние на климатичните факториа

  • Дъжд, паднал два часа след пръскане с Вентум® ВГ, не намалява неговата ефикасност.
  • При засушаване восъчните кутикули на плевелите стават по-дебели, устицата се затварят и препаратът по-трудно се поема от листата.
  • Високи температури по време на пръскане се отразяват неблагоприятно върху ефикасността на препарата и трябва да се избягват.
  • При високи температури или продължително студено време и преовлажняване, царевицата е стресирана и това може да доведе до проява на фитотоксичност - изжълтяване.

Смесимост

Преди смесване на Вентум® ВГ с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фититоксичност върху културата.

Вентум® ВГ не бива да се смесва с органофосфорни инсектициди.

Действие върху следващи в сеитбооборота култури

След приложение на Вентум® ВГ, ако се наложи разораване на царевичен блок, след три месеца могат да се засяват захарно цвекло, слънчоглед и маслодайна рапица.

След приложение на Вентум® ВГ няма риск за следните култури в сеитбооборота: зимни житни култури (пшеница, ечемик) или пролетни култури на следващата година.

МАТЕРИАЛИ:

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

Вентум

Авторски права © Байер АГ