Мовенто

Активно вещество
Спиротетрамат - 100 г/л
Формулация Суспензионен концентрат – СК
Карантинен срок
  • Ябълки, круши, кайсии, нектарини, праскови, череши, сливи - 21 дни;
  • Лозя – 14 дни;
  • Марули и други салати включително от семейство кръстоцветни – 7 дни;
  • Броколи, карфиол, брюкселско зеле, зеле (бяло, червено), китайско зеле, къдраво зеле – 3 дни.
Категория на употреба l-ва професионална
Разрешена употреба: Мовенто 100 СК

Механизъм на действие

МОВЕНТО 100 СК е системен инсектицид от нова група - деривати на тетрамиковата киселина, които се придвижват както акро, така и базипетално в третираните растения. Предназначен е за листно третиране срещу широк спектър от смучещи насекоми. Поради пълната си системност, може да компенсира малки пропуски в третирането. Продуктът инхибира синтеза на липидите, поради което действа предимно на ювенилните стадии на неприятелите и не притежава нокдаун ефект. За сметка на това има много дълго последействие.

МОВЕНТО 100 СК няма кръстосана резистентност с пиретроиди и никотиноиди и може успешно да контролира резистентни към тези активни вещества популации на въшки, белокрилки и щитоносни въшки

СПЕЦИАЛИСТЪТ СРЕЩУ СМУЧЕЩИ НЕПРИЯТЕЛИ!

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Ябълки

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Ябълково-живовлекова листна въшка (Dysaphis plantaginea), Зелена ябълкова листна въшка (Aphis pomi)

Калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus), Кръвна въшка (Erisoma lanigerum), Червена стридоподобна щитоносна въшка (Epidiaspis leperii), Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка (Lepidosaphes ulmi)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

0,075-0,12%

0,12-0,15%

КРР

50-150 л/дка

МП

От фаза край на цъфтежа – всички венчелистчета са паднали до фаза плодовете са достигнали 90 % от окончателния си размер ВВСН 69-79

МБПВ

2

ИТ

14 дни

Круши

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Ябълково-живовлекова листна въшка (Dysaphis plantaginea), Зелена ябълкова листна въшка (Aphis pomi)

Щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus), Кръвна въшка (Erisoma lanigerum), Червена стридоподобна щитоносна въшка (Epidiaspis leperii), Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка (Lepidosaphes ulmi), Обикновена крушова листна бълха (Psylla pyri)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

0,075-0,12%

0,12-0,15%

КРР

50-150 л/дка

МП

От фаза край на цъфтежа – всички венчелистчета са паднали до фаза плодовете са достигнали 90 % от окончателния си размер ВВСН 69-79

МБПВ

2

ИТ

14 дни

Кайсии, нектарини, праскови

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), Прашеста сливова листна въшка (Hyalopterus pruni)

Калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus), Тютюнев трипс (Thrips tabaci)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

0,075-0,1%

0,12-0,15%

КРР

50-150 л/дка

МП

От фаза край на цъфтежа – всички венчелистчета са паднали до фаза плодовете са достигнали 90 % от окончателния си размер ВВСН 69-79

МБПВ

2

ИТ

14 дни

Череши, сливи

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), Прашеста сливова листна въшка (Hyalopterus pruni)

Калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus), Тютюнев трипс (Thrips tabaci)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

0,075-0,1%

0,12-0,15%

КРР

50-100 л/дка

МП

От фаза край на цъфтежа – всички венчелистчета са паднали до фаза плодовете са достигнали 90 % от окончателния си размер ВВСН 69-79

МБПВ

2

ИТ

14 дни

Лозя

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Обикновена щитоносна въшка (Eulecanium corni), Лозова подвижна щитовка (Planococcus citri)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

0,075-0,095%

КРР

40-100 л/дка

МП

От фаза край на цъфтежа до фаза омекване на зърната ВВСН 69-85

МБПВ

2

ИТ

14 дни

Броколи, карфиол, брюкселско зеле, зеле (бяло, червено), китайско зеле, къдраво зеле

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Зелева белокрилка (Aleyrodes proletella), Зелева листна въшка (Brevicoryne brassicae)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

15-75 мл/дка

КРР

30-100 л/дка

МП

От фаза разтворен пети същински лист до фаза достигнат типичен размер, форма и твърдост на главите ВВСН 15-49

МБПВ

2

ИТ

14 дни

Марули и други салати

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Листна въшка по салата (Nasonovia ribisnigri)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

15-60 мл/дка

КРР

30-80 л/дка

МП

От фаза разтворен пети същински лист до фаза формирана цялата листна маса ВВСН 15-49

МБПВ

2

ИТ

14 дни

Условия за употреба

Използвайте МОВЕНТО 100 СК само с наземна техника с посоченото в т. 13 количество на работния разтвор. Уверете се, че правилно сте регулирали пръскачката, както и че правилно сте избрали дюзата, за да се получи равномерно разпределяне на продукта върху културата. Препоръчва се пръскане в тихо и спокойно време, ако максималните температури надвишават 25°C, за предпочитане е да планирате третирането рано сутрин или късно вечер.

Продуктът има сравнително ниска токсичност върху пчелите, но не е разрешен за третиране преди или по време на цъфтеж на културите. Третираните растения трябва да са в процес на активна вегетация, за да се прояви максимално системното действие на продукта. Ето защо не се препоръчват много ранни и много късни третирания. няма нокдаун ефект върху възрастните индивиди, поради което проявата на ефикасност при установени популации от въшки се наблюдава 8-10 дни след третиране. Ефектът е много стабилен и продължителен. Борбата срещу щитоносните въшки трябва да е насочена срещу подвижните форми по време на миграция.

При третиране на зелеви култури се препоръчва прибавянето на прилепител, с цел подобряване на задържането и проникването на продукта.

За най-добър ефект срещу крушова бълха се препоръчва добавянето на растително защитно масло към разтвора.

МАТЕРИАЛИ:

 Смесимост

При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Преди смесването на МОВЕНТО 100 СК с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фититоксичност върху културата.

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

 

Мовенто

Авторски права © Байер АГ