ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЦАРЕВИЦА 2023


ПРОМОЦИОНАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА
Хибриди царевица Декалб®
+
Мерлин® Флекс
За всеки 100 броя закупени торби царевица Декалб® и 30 л Мерлин® Флекс, получавате бонус 10 торби царевица Декалб® и 1 л Мерлин® Флекс. 10% бонус количество хибриди царевица Декалб® и

3% бонус количество Мерлин® Флекс За силен старт
Хибриди царевица Декалб®
+
Децис® 100
На всеки 100 торби хибриди царевица Декалб® и 10 л Децис® 100 се предоставят 1 л Децис® 100 и 5 бонус торби хибриди царевица Декалб®. 5% бонус количество хибриди царевица Декалб® и

10% бонус количество Децис® 100 За успешна инсектицид- на защита в царевица
Виртуален пакет Мерлин® Флекс +
Капрено®
// за 800 дка
На всеки 20 л Мерлин® Флекс
+ 20 л Капрено® се предоставя бонус 1 л Капрено®
5% бонус количество Капрено® За цялостна защита срещу плевели в царевица
Мерлин® Флекс
+
Монсун® Актив
// за 800 дка
На всеки 20 л Мерлин® Флекс
+ 100 л Монсун® Актив се предоставя бонус 5 л Монсун® Актив
5% бонус количество
Монсун® Актив За справяне с най-комплексно заплевеляване
Екип®
// за 1000 дка
На всеки закупени 200 л Екип® се предоставя бонус10 л Екип® 5% бонус количество Екип®
Високо ниво на селективност

 

Авторски права © Байер АГ