ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАПИЦА 2023


ПРОМОЦИОНАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА
Тилмор®
+
Децис® 100
// за 1000 дка
На всеки 100 л Тилмор®
+
10 л Децис® 100 се предоставя
бонус 1 л Децис® 100
10% бонус количество Децис®
За ефективна защита срещу болести и неприятели в рапица
Пропулс®
+
Децис® 100
// за 1000 дка
На всеки 100 л Пропулс®
+
10 л Децис® 100 се предоставя
бонус 1 л Децис® 100
10% бонус количество Децис®
Сигурна защита от склеротиния и неприятели в рапица
Авторски права © Байер АГ