ПРОМОЦИОНАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА
Тилмор® + Децис® 100
// за 1000 дка
На всеки 100 л Тилмор® + 10 л Децис® 100 се предоставя бонус 1 л Децис® 100 10% бонус количество Децис®

За ефективна защита срещу болести и неприятели в рапица
Пропулс® + Децис® 100
// за 1000 дка
На всеки 100 л Пропулс® + 10 л Децис® 100 се предоставя бонус 1 л Децис® 100 10% бонус количество Децис®

Сигурна защита от склеротиния и неприятели в рапица
Авторски права © Байер АГ