ПАКЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЦАРЕВИЦА ЗА 2021

Промоционалната кампания, описана по-долу е валидна до 28.07.2021г., като се изпълнява съобразно общите условия за провеждане на промоционални кампании и след предоставяне на фактура, валидираща покупка.

Екип пакет При минимално закупено
количество от 400л, на всеки
закупени 200 литра се
предоставят 10 литра безплатно Екип
Мерлин Флекс + Екип ОД пакет На всеки закупени 25л
Мерлин Флекс + 200л Екип,
се предоставя безплатно 10л
Екип
Мерлин Флекс + Капрено пакет На всеки закупени 20л
Мерлин Флекс + 20л Капрено,
се предоставя безплатно 1л
Капрено
Мерлин Флекс + Вентум пакет На всеки закупени 24л
Мерлин Флекс + 12кг Вентум,
се предоставя безплатно
0,6кг Вентум
Мерлин Флекс + Монсун Актив пакет На всеки закупени 20л
Мерлин Флекс + 120л Монсун
Актив, се предоставя
безплатно 5л Монсун Актив
Мерлин Флекс + Лаудис литър На всеки закупени 15л
Мерлин Флекс + 120л
Лаудис, се предоставя
безплатно 5л Лаудис


При закупуване на:
 ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ


Авторски права © Байер АГ