ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЖИТНИ КУЛТУРИ 2024
ПРОМОЦИОНАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВ
Сиванто Енерджи®
+
Децис® 100
// за 500 дка
На всеки 25 л Сиванто Енерджи®
+
5 л Децис® 100 се предоставя бонус 1 л Децис® 100
20% бонус количество Децис® За ефективна защита срещу пълния спектър от неприятели в рапица
 
Авторски права © Байер АГ