Свържете се с нас:

Байер България ЕООД
ул. Резбарска № 5
1510 София

За технически, регулаторни и маркетингови въпроси се обръщайте на тел: (+359 2) 42 47 217
E-mail: bcs.bulgaria@bayer.com

Жечо Мурзов

Търговски Директор

Мобилен тел.: (+359) 888 691 384
E-mail: jetcho.murzov@bayer.com

Марина Бешовишка

Мениджър Ефективност на Търговската Дейност

Телефон: (+359 2) 81 401 66
Мобилен тел.: (+359) 885 885 118
E-mail: marina.beshovishka@bayer.comНиколай Черкезов

Мениджър Ключови Клиенти (Дистрибутори)
Регионален Мениджър (Южна България)

Мобилен тел.: (+359) 889 788 195
E-mail: nikolay.cherkezov@bayer.com

Виолета Дикова

Регионален мениджър (Североизточна България)

Мобилен тел.: (+359) 888 000 199
E-mail: violeta.dikova@bayer.com

Милен Мильов

Регионален мениджър (Централна Северна и Западна България)

Мобилен тел.: (+359) 889 606 077
E-mail: milen.milyov@bayer.com

Радослав Михалев

Мениджър Ключови клиенти (Североизточна България)

Мобилен тел.: (+359) 889 297 797
E-mail: radoslav.mihalev@bayer.com

Радостина Димитрова

Мениджър Ключови клиенти (Плевен, Ловеч, Враца)

Мобилен тел.: (+359) 884 230 222
E-mail: radostina.dimitrova@bayer.com

Илия Бибишков

Мениджър ключови клиенти (Южна България)

Мобилен тел.: (+359) 882 529 378
E-mail: iliya.bibishkov@bayer.com

Тодор Москов

Мениджър Ключови клиенти (Русе, В.Търново, Разград, Търговище)

Мобилен тел.: (+359) 882 525 333
E-mail: todor.moskov@bayer.com

Александър Димитров

Регионален представител (Варна)

Мобилен тел.: (+359) 885 385 833
E-mail: aleksandar.dimitrov.ext@bayer.com

Антон Янчев

Регионален представител (Югозападна България)

Мобилен тел.: (+359) 882 218 658
E-mail: anton.yanchev@bayer.com

Боян Веселички

Регионален представител (Видин и Монтана)

Мобилен тел.: (+359) 878 991 057
E-mail: boyan.veselichki@bayer.com

Владимир Вълчев

Регионален представител (Стара Загора, Сливен)

Мобилен тел.: (+359) 889 351 838
E-mail: vladimir.valchev@bayer.com

Димитър Тодоров

Регионален представител (Велико Търново, Габрово, Русe)

Мобилен тел.: (+359) 884 134 272
E-mail: Dimitar.Todorov@bayer.com

Лъчезар Цветков

Регионален представител (Плевен, Враца)

Мобилен тел.: (+359) 877 121 663
E-mail: Lachezar.tsvetkov@bayer.com

Марина Ангелова

Регионален представител (Шумен, Разград)

Мобилен тел.: (+359) 889 810 567
E-mail: marina.angelova@bayer.com

Павел Павлов

Регионален представител (Пазарджик, Пловдив)

Мобилен тел.: (+359) 877 311 828
E-mail: pavel.pavlov.ext@bayer.com

Теодора Радева

Регионален представител (Добрич)

Мобилен тел.: (+359) 895 744 820
E-mail: teodora.radeva.ext@bayer.com

Тихомир Христов

Регионален представител (Силистра)

Мобилен тел.: (+359) 884 088 006
E-mail: tihomir.hristov@bayer.com

Цвета Попова

Регионален представител (Търговище, Разград)

Мобилен тел.: (+359) 889 351 779
E-mail: tsveta.popova@bayer.com

Ангел Косев

Регионален представител (Ямбол, Сливен)
Представител Ключови Клиенти (Лозя)

Мобилен тел.: (+359) 878 480 376
E-mail: angel.kosev@bayer.com

Ивелина Стефанова

Регионален Специалист Продажби, Развитие и Маркетинг (Южна България)

Мобилен тел.:(+359) 877 519 764
E-mail:Ivelina.stefanova.ext@bayer.com

Дейвид Лалов

Регионален Специалист Продажби, Развитие и Маркетинг (Централна Северна и Западна България)

Мобилен тел.: (+359) 879 098 091
E-mail: deyvid.lalov.ext@bayer.com

Ненчо Рогов

Регионален Специалист Продажби, Развитие и Маркетинг (Североизточна България)

Мобилен тел.: (+359) 888 732 025
E-mail: nencho.rogov@bayer.com

Авторски права © Байер АГ