Фалкон

Описание

Активно вещество
Спироксамин 250 г/л
Тебуконазол 167 г/л
Триадименол 43 г/л
Формулация Емулсионен концентрат (ЕК)
Карантинен срок пшеница и ечемик - 35 дни лозя - 14 дни
Категория на употреба II-ра професионална
Разрешена употреба Фалкон 460 ЕК

Механизъм на действие

Фалкон® 460 ЕК е високоефективен фунгицид, съдържащ три активни вещества – добре познатите триазоли – тебуконазол и триадименол, и активното вещество от химичната група на спирокеталамините – спироксамин. Cпиpокcамин е системен фунгицид с много силни предпазни, лечебни и изкореняващи свойства. Той прониква много бързо в листната тъкан без силно насищане във връхната част на листата. СИНЕРГИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ - ”ЕФЕКТЪТ НА ШЕЙНАТА” Cпиpокcаминът във фунгицида Фалкон® 460 ЕК подобpява абcоpбиpането на тpиазолите, както и пpавилното им pазпpеделение в pаcтението. STОP-ЕФЕКТ: (ИЗКОPЕНЯВАЩО И ЛЕЧЕБНО ДЕЙCТВИЕ) Фалкон® cе отличава c хаpактеpно изкоpеняващо дейcтвие cрещу бpашнеcта мана, пpичинителите на pъжди. Отличният STОP-ефект cе оcновава на ”изгаpящото дейcтвие” въpху cпоpите на пpичинителя: клетъчните cтени cтават пpопуcкливи, клетките загубват cвоя туpгоp и изcъхват.

Предимства

 • Предпазно, лечебно и изкореняващо действие (изгаря налепа на брашнестата мана);
 • Много бързо поемане от растението и устойчивост на отмиване от дъжд;
 • Нов биохимичен начин на действие.
 • Няма кръстосана резистентност с триазолите, пиримидините и стробилурините;
 • Гъвкав по отношение периода на пръскане – може да се прилага както с хербицида, така и по-късно за опазване на флаговия лист.

ФУНГИЦИДЪТ С ТРОЙНА СИЛА

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Лозя

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Оидиум (Oidium tuckeri)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

30 мл/дка (0,03%)

КРР

20 – 100 л/дка

МП

От фаза съцветията се виждат изцяло до начало на узряване

МБПВ

2

ИТ

12-14 дни

Пшеница

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Септориоза (Septoria tritici)

Брашнеста мана (Erysiphe graminis) Стъблена ръжда (Puccinia graminis) Базично гниене (Pseudocercosporea herpotrichoides) Фузариум по класа (Fussarium graminearum)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

50 мл/дка

60 мл/дка

КРР

20 – 40 л/дка

20 – 40 л/дка

МП

От фаза начало на удължаване на стъблото до края на цъфтеж

От фаза начало на удължаване на стъблото до края на цъфтеж

МБПВ

2

2

ИТ

14-21 дни

14-21 дни

Ечемик

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Брашнеста мана (Erysiphe graminis)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

60 мл/дка

КРР

20 – 40 л/дка

МП

От фаза начало на удължаване на стъблото до края на цъфтеж

МБПВ

2

ИТ

12-14 дни

МАТЕРИАЛИ:

Препоръки при употреба в пшеница

В обобщение стратегията за борба с болестите по пшеницата се разделя на два момента.

 • За брашнеста мана основното пръскане е по време на изкласяване за предпазване на флаговия лист, а по време на братене пръскането е профилактично за даване чист старт на културата.
 • Срещу ръжди основното пръскане е в началото на изкласяване за опазване на флаговия лист.
 • При третиране в начало на изкласяване последействието на Фалкон® ще запази флаговия лист от развитие на болести за дълъг период.
 • Срещу септория задължително се извършват две третирания: първото е заедно с хербицида в края на братене на културата, а второто е по време на изкласяване за предпазване на флаговия лист и класа.
 • Срещу фузариум по класа борбата се извежда в строго определен момент, който не съвпада с борбата срещу останалите болести. Пръскането е по време на цъфтеж, когато имаме преваляване в продължение на 24 часа и температури около 20° С. Третира се веднага в рамките на ден, два след такива условия. Препоръчва се използване на наземна техника и специални дюзи с двоен факел за качествено опръскване на класа.

Препоръки при употреба в лозя

 • Съставът на Фалкон® и надеждното превантивно и изкореняващо действие дават възможност фунгицидът да се използва тогава, когато лозата е най-податлива на заразяване – по време и след цъфтеж. Поради това препоръчително е прилагането му при първите третирания и след цъфтежа на лозата. В тези фази от развитието на лозата натискът на болестта върху младите и много чувствителни зърна е много висок.
 • При силно нападение от предходната година, първото пръскане да се проведе рано – при дължина на леторастите до 10 см, с цел унищожаване на зимуващия мицел в пъпките и леторастите.
 • Препоръчва се пръсканията да се извършват блоково на всеки 10-14 дни, в зависимост от интензитета на нападението. Количеството на използвания работен разтвор да възлиза на 20-100 л/дка в зависимост от големината на листната маса.
 • Да не се използва малообемна техника за третиране.
 • Няма отрицателен ефект върху ферментацията и вкуса на виното.
 • При третиране на лозя и стичане на работния разтвор по зърната е възможна “пръстеновидна” некроза в мястото на стичане на капката.

Схема за борба с болестите по фенофаза на пшеницата

Смесимост

Преди смесване на Фалкон® с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фититоксичност върху културата.

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

Фалкон

Авторски права © Байер АГ