Калипсо

Активно вещество
Тиаклоприд 480 г/л
Формулация Суспензионен концентрат (СК)
Карантинен срок картофи – 21 дни; домати, пипер, патладжан, краставици, тиквички, пъпеши, дини, малини, касис (френско грозде), черна и червена боро- винка, ягоди – 3 дни; овощни видове, кестен – 14 дни; декоративни растения – не се изисква
Категория на употреба II-ра професионална
Разрешена употреба Калипсо 480 СК

Механизъм на действие

Калипсо® действа при контакт и поглъщане от насекомите. Активното вещество оказва влияние върху нервната система на неприятелите във всички възрасти. Насекомите спират да поемат храна и това води до тяхното загиване.

Калипсо® има бърз инициален ефект и дълго последействие. Калипсо® има много силен овоциден ефект към яйцата на ябълковия плодов червей. Възрастните женски пеперуди загиват от контакт с Калипсо® след 2-3 дни. Колкото по-дълъг е бил контактът, толкова по-бързо загиват пеперудите.

СИСТЕМЕН ИНСЕКТИЦИД С ШИРОК СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Ябълки, круши

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Ябълков плодов червей (Cydia pomonella), Зелена ябълкова листна въшка (Aphis pomi), Ябълково-живовлекова листна въшка (Dysaphis plantaginea)

Петнистокрила дрозофила* (Drosophila suzukii)

Ябълков пъстър миниращ молец (Phyllonorycter blancardella), Ябълков миниращ листов молец (Phyllonorycter corylifoliella), Червеногаловата ябъ- лкова листна въшка (Dysaphis devecta), Кръгломиниращ молец (Leucoptera malifoliella)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

20-25мл/100л вода (0,02 – 0,025%)

20мл/100л вода (0,02%)

КРР

100-150 л/дка

МП

От фаза „миши уши“ до фаза плодовете са достигнали половината от окончателния си размер

При поява на неприятеля

От фаза „миши уши“ до фаза плодовете са достигнали половината от окончателния си размер

МБПВ

2

ИТ

10-14 дни

Праскови, нектарини, кайсии, череши

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Черешова муха (Rhagoletis cerasi), Зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), Листни въшки (Anuraphis persicae – niger, Hyalopterus spp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

20мл/100л вода (0,02%)

КРР

100-150 л/дка

МП

От фаза цветовете са обвити от светлозелени люспи (при някои сортове) до фаза плодовете са достигнали половината от окончателния си големина

МБПВ

2

ИТ

14 дни

Праскови*, нектарини*, череши, сливи*

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

15мл/100л вода (0,015%)

КРР

100-150 л/дка

МП

При поява на неприятеля

МБПВ

1

ИТ

-

Смокини*

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii), Листни въшки (Aphis sp.), Средиземноморска плодова муха (Ceratitis capitata, Ceratitis spp.), Черна смокинова муха (Carpolonchoea aristella)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

15мл/100л вода (0,015%)

КРР

100-150 л/дка

МП

При поява на неприятеля

МБПВ

1

ИТ

-

Домати, пипер, патладжани (в оранжерии и на открито)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), Голяма картофена въшка (Macrosiphum euphorbiae), Памукова листна въшка (Aphis gossypii), Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

20мл/100л вода (0,02%)

КРР

100-150 л/дка

МП

От фаза формиране на странични разклонения до фаза пълна зрялост

МБПВ

3

ИТ

7–14 дни

Краставици, тиквички, пъпеши, дини (в оранжерии и на открито)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Голяма картофена въшка (Macrosiphum euphorbiae), Зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), Памукова листна въшка (Aphis gossypii)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

20мл/100л вода (0,02%)

КРР

100-150 л/дка

МП

От фаза формиране на странични разклонения до фаза пълна зрялост

МБПВ

3

ИТ

7–14 дни

Картофи

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata)

Голяма картофена въшка (Macrosiphum euphorbiae)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

10-15 мл/дка

20 мл/дка

КРР

80 л/дка

МП

От фаза начало на сгъстяване, 10% от растенията в редовете се допират до фаза поява на първото цъфтящо венчелистче от първото съцветие

МБПВ

3

ИТ

14 дни

Декоративни растения (в оранжерии и на открито)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Зелена розена листна въшка (Macrosiphum rosae), Черна бобова листна въшка (Aphis fabae), Памукова листна въшка (Aphis gossypii), Зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

25мл/100л вода (0,025%)

КРР

100-150 л/дка

МП

При поява на неприятеля

МБПВ

3

ИТ

7 дни

Малини

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Листни въшки (сем.Aphididae), Листогризещи гъсеници (разред Lepidoptera), Ягодово хоботниче (Anthonomus rubi), Щитоносни въшки (Philephedra sp., Ceroplastes sp., Coccus sp.), Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка (Lepidosaphes ulmi), Малиново комарче (Resseliella theоbaldi)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

25мл/100л вода (0,025%)

КРР

До 100 л/дка

МП

При поява на неприятеля

МБПВ

2

ИТ

21 дни

Малини*, къпини*, черни и червени боровинки*

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii), Средиземноморска плодова муха (Ceratitis capitata, Ceratitis spp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

15мл/100л вода (0,025%)

КРР

100-150 л/дка

МП

При поява на неприятеля

МБПВ

1

ИТ

-

Касис (Френско грозде)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Листни въшки (сем.Aphididae), Хищни галици (сем.Cecidomyiidae), Нощна пеперуда по френското грозде Phalaena (Geometra) grossulariata, Молец по касиса, Огневка (Pyralidae), Щитоносни въшки

ДОЗА (МЛ/ДКА)

25мл/100л вода (0,025%)

КРР

До 100 л/дка

МП

При поява на неприятеля

МБПВ

2

ИТ

21 дни

Черни и червени боровинки

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Малка зимна педомерка (Operophtera brumata), Кестенов плодов червей (Cydia triangulela), Кестенов хоботник (Curculio elephas), Листозавивачки (сем.Tortricidae)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

25мл/100л вода (0,025%)

КРР

До 100 л/дка

МП

При поява на неприятеля

МБПВ

2

ИТ

21 дни

Ягоди (в оранжерии и на открито)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Листни въшки (сем.Aphididae), Белокрилки (сем. Aleyrodidae)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

25мл/дка

КРР

До 100 л/дка

МП

При поява на неприятеля

МБПВ

2

ИТ

14 дни

Ягоди* (в оранжерии и на открито)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

20-30 мл/дка

КРР

До 150 л/дка

МП

При поява на неприятеля

МБПВ

2

ИТ

14 дни

Кестени

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Малка зимна педомерка (Operophtera brumata), Кестенов плодов червей (Cydia triangulela), Кестенов хоботник (Curculio elephas), Листозавивачки (сем.Tortricidae)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

25мл/100л вода

КРР

До 100 л/дка

МП

При поява на неприятеля

МБПВ

2

ИТ

21 дни

МАТЕРИАЛИ:

Препоръки при употреба при овощни (ябълки и череши)

Калипсо® контролира почти всички икономически важни неприятели при ябълки. Ефикасността зависи изключително много от прецизността в момента на третиране.

  • Поради овоцидния ефект е препоръчително пръскането за първо поколение на ябълков плодов червей да започне в началото на яйцеснасяне. За разлика от регулаторите на хитиновия синтез, Калипсо® действа и върху вече снесени яйца, и директно върху ларвите.
  • Поради системния ефект, Калипсо® достига ларвата на плодовия червей и в първите ден- два след вгризване под кожицата на плода.
  • Интервал на пръскане при ябълки - 10-14 дни.
  • Срещу листни въшки при ябълка най-ефикасна борба се постига с предцъфтежно третиране при все още ниска плътност и повтаряне след цъфтежа.
  • При череши срещу черешова муха и листни въшки се третира един път по време на из- бистряне/зачервяване на плода в началото на летеж на мухата.

СИСТЕМЕН ИНСЕКТИЦИД ОТ НОВАТА ГРУПА НА ХЛОРНИ-КОТИНИЛИТЕ С ШИРОК СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ

Препоръки при употреба при картофи и зеленчуци

  • В картофите срещу колорадски бръмбар Калипсо® да се използва при излюпване на ларвите от първо поколение. За следващо пръскане да се използва Протеус® ОД.
  • При борба срещу листни въшки в зеленчуци е добре да не се чака масово намножаване на неприятеля, а да се води превантивна борба с Калипсо® около прага на вредност. Ако се налага борба с развити колонии от листни въшки първо да се използва Конфидор® Енерджи и след това - Калипсо®.

Смесимост

Преди смесване на Калипсо® с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фититоксичност върху културата.

Предимства

  • Системност и дълго последействие.
  • Широк спектър на контролирани неприятели.

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

Калипсо

Авторски права © Байер АГ