ПАКЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЦАРЕВИЦА ЗА 2020

ПАКЕТНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ КЛЮЧОВИ
ПРЕДИМСТВА
Виртуален пакет
Мерлин Флекс с
Капрено
60 литра Капрено
+
60 литра Мерлин Флекс
За цялостна защита
срещу плевели в
царевица
Авторски права © Байер АГ