Friday; May 8, 2020

Какви са потенциалните опасности в житните култури оттук нататък?

Основни заплахи в борбата с болести и неприятели в житни култури » повече новини

Thursday; May 7, 2020

Екип - утвърденият специалист

ЕКИП® е напълно системен вегетационен хербицид от групата на сулфонилуреите, ефикасен срещу балур от коренища и семе и впечатляващ брой икономически важни едногодишни и многогодишни житни и някои широколистни плевели. » повече новини

Monday; April 27, 2020

АСКРА Xpro– предложение от бъдещето от Байер

Най-новото от Байер: единственият фунгицид с две SDHI активни вещества на пазара, даващ силен предпазен и лечебен ефект. » повече новини

Търсачка за продукти

Търсене

Търсене

Открий етикет/ MSDS

Авторски права © Байер АГ