ПАКЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЖИТНИ КУЛТУРИ ЗА 2021

Промоционалната кампания, описана по-долу е валидна до 28.07.2021г., като се изпълнява съобразно общите условия за провеждане на промоционални кампании и след предоставяне на фактура, валидираща покупка.

Пасифика Експерт +
Зантара
пакет На всеки закупени 25 кг
Пасифика Експерт + 100л
Зантара, се предоставят
безплатно 5л Зантара
Пасифика Експерт +
Солигор
пакет На всеки закупени 50 кг
Пасифика Експерт + 100л
Солигор, се предоставят
безплатно 5л Солигор
Пасифика Експерт +
Аскра Експро
пакет На всеки закупени 40 кг
Пасифика Експерт + 120л
Аскра Експро, се предоставят
безплатно 5л Аскра Експро
Пасифика Експерт +
Прозаро
пакет На всеки закупени 40 кг
Пасифика Експерт + 120л
Прозаро, се предоставят безплатно
5л Прозаро
СЕКАТОР ОД (2х1л)+ СОЛИГОР 425
ЕК (3х5л) + Биопауър (2x5л)
+ Зантара
пакет На всеки закупени 5 пакета
СЕКАТОР ОД (2х1л)+ СОЛИГОР
425 ЕК (3х5л) + Биопауър
(2x5л) + 100 л Зантара, се
предоставя безплатно 5л
Зантара
СЕКАТОР ОД (2х1л)+ СОЛИГОР 425
ЕК (3х5л) + Биопауър (2x5л) +
Аскра Експро
пакет На всеки закупени 5 пакета
СЕКАТОР ОД (2х1л)+ СОЛИГОР
425 ЕК (3х5л) + Биопауър
(2x5л) + 100 л Аскра Експро,
се предоставя безплатно 5л
Аскра Експро
СЕКАТОР ОД (2х1л)+ СОЛИГОР 425
ЕК (3х5л) + Биопауър (2x5л) +
Прозаро
пакет На всеки закупени 5 пакета
СЕКАТОР ОД (2х1л)+ СОЛИГОР
425 ЕК (3х5л) + Биопауър
(2x5л) + 100 л Прозаро, се
предоставя безплатно 5л
Прозаро
СЕКАТОР ОД (2х1л)+ СОЛИГОР 425
ЕК (3х5л) + Биопауър (2x5л) +
Децис 100
пакет На всеки закупени 10 пакета
СЕКАТОР ОД (2х1л)+ СОЛИГОР
425 ЕК (3х5л) + Биопауър
(2x5л) + 10 л Децис 100, се
предоставя безплатно 1л
Децис 100
Зантара пакет При минимално закупено
количество от 500л, на всеки
закупени 100 литра се
предоставят 5 литра
безплатно Зантара
Пума Промо Купи 15 л Пума Супер и получи
бонус 5 л Солигор


При закупуване на:
 
ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ


Авторски права © Байер АГ