ПАКЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЖИТНИ КУЛТУРИ ЗА 2020

ПАКЕТНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ КЛЮЧОВИ
ПРЕДИМСТВА
Секатор / Солигор
+ Биопауър
2 л Секатор + 10 л Биопауър
+ 15 л Солигор
За оптимална
защита в началото
на вегетацията
Атлантис Флекс /
Фалкон
3 кг Атлантис Флекс + 10 литра
Биопауър + 5 литра Фалкон
За справяне с
житни и широколистни плевели и
болести
Секатор / Фалкон 3 л Секатор + 15 л Биопауър
+ 30 л Фалкон за 300 дка
(две фунгицидни третирания)
За предпазване
през цялата вегетация
на най–добра цена
Секатор / Буктрил
Универсал
4 литра Секатор + 20 литра
Буктрил Универсал за 400 дка
За справяне на
силно заплевелени площи и
по–устойчиви плевели
Пума Супер / Солигор 15 литра Пума Супер заедно с
5 литра бонус Солигор
За качествена
защита срещу житни плевели
Авторски права © Байер АГ