Байфидан

Описание

Активно вещество
Триадименол 312 г/л
Формулация Суспензионен концентрат – СК
Карантинен срок Лозя, десертни сортове – 14 дни; Лозя, винени сортове – 21 дни. 
Категория на употреба непрофесионална
Разрешена употреба Байфидан 312 СК

Механизъм на действие

БАЙФИДАН 312 СК е системен фунгицид с предпазно и лечебно действие. Продуктът блокира прорастването на спорите на патогена на повърхността на третираната повърхност и предотвратява закрепването и проникването на инфекциозната хифа.

Предимства

Байфидан® притежава тристранно действие

  • Предпазно – при профилактична употреба не се допуска инфекция
  • Лечебно – при първоначална инфекция, която не е причинила видими щети, спира развитието на болестта
  • Изкореняващо – спира силно развито нападение, което вече е причинило щети на културите

Байфидан® се отличава с бързо начално действие, продължителен период на последействие и много добра поносимост от културите. Голямо допълнително предимство на фунгицида е това, че действието му до голяма степен е независимо от атмосферните условия (температура, дъжд).

Препоръки при употреба в лозя

  • Първото пръскане срещу оидиума да се извършва профилактично, при дължина на леторастите 8-10 см. Това пръскане е изключително важно при наличието на силно нападение от оидиум през предходната година;
  • Следващите третирания са през интервал от 10-14 дни, в зависимост от климатичните условия;
  • Препоръчва се прилагането на Байфидан® до края на цъфтежа, след което третиранията да се извършват с Флинт® Макс и Фалкон®.

СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД СРЕЩУ БРАШНЕСТА МАНА С ПРЕДПАЗНО И ЛЕЧЕБНО ДЕЙСТВИЕ

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Лозя

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Брашнеста мана/оидиум (Uncinula necator)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

12 мл/дка

КРР

40-100 л/дка

МП

от 10ти лист до начало на узряване BBCH 20-81

МБПВ

4

ИТ

14 дни

МАТЕРИАЛИ:

Смесимост

При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост с други продукти за растителна защита. Преди смесването на БАЙФИДАН 312 СК с друг продукт, се препъръчва да се направи предварителен тест за съвместимост в отделен съд.

Действие върху следващи в сеитбооборота култури

При прилагането на БАЙФИДАН 312 СК не са наблюдавани фитотоксичен ефект и негативно въздействие върху следващи и съседни култури.

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

Байфидан

Авторски права © Байер АГ