ПАКЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАПИЦА ЗА 2021

Промоционалната кампания, описана по-долу е валидна до 28.07.2021г., като се изпълнява съобразно общите условия за провеждане на промоционални кампании и след предоставяне на фактура, валидираща покупка.

Тилмор + Децис 100 пакет На всеки закупени 200л
Тилмор + 10л Децис 100, се
предоставя безплатно 1л
Децис 100
Пропулс + Децис 100 пакет На всеки закупени 200л
Пропулс + 10л Децис 100, се
предоставя безплатно 1л
Децис 100


При закупуване на:
 ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ


Авторски права © Байер АГ