ПАКЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАПИЦА КУЛТУРИ ЗА 2020

ПАКЕТНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ КЛЮЧОВИ
ПРЕДИМСТВА
Виртуален пакет
Тилмор с Протеус
200 литра Тилмор
+
100 литра Протеус
За ефективна защита
срещу болести и
неприятели в рапица
Биская / Пропулс 5 литра Биская
+
20 литра Пропулс
Най-сигурна защита по
време на цъфтеж срещу
болести и неприятели
Авторски права © Байер АГ