Шадоу

Описание

Активно вещество
Клетодим - 120 г/л
Формулация Емулсионен концентрат - ЕК
Карантинен срок не се изисква
Категория на употреба II-ра професионална

Механизъм на действие

Шадоу е селективен противожитен хербицид - меристемен инхибитор. Унищожава както надземната, така и подземната част на чувствителните едногодишни и многогодишни житни плевели. Продуктът се абсорбира бързо от листната маса и се придвижва в зоните на нарастване, като спира растежа на житните плевели до 7 дни. Визуалните признаци на хербицидното действие е промяна в цвета на листата, които от оранжево преминават към червен с лилави ивици, последвано от некроза и пълно загиване на плевелното растение за период до 15 дни.

Смесимост

Преди употребата на смеси да се направи проверка за съвместимостта и поносимостта им от растенията. Производителят не носи отговорност за последствия, произтичащи от смесване на различни продукти. По препоръка на фирмата, Шадоу не трябва да се смесва с торове и някои противошироколистни вегетационни хербициди, съдържащи активни вещества бентазон, имазаквин, бифенокс и др. Несъвместими продукти: силни основи и силни киселини.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА

СППВ - СРЕЩУ ПЛЕВЕЛИ ПО ВРЕМЕ НА ВЕГЕТАЦИЯ
МП - МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ФАЗА ОТ РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРИТЕ И ЖИТНИТЕ ПЛЕВЕЛИТЕ

Фасул (с и без шушулки)

СППВ

Едногодишни житни плевели

МП

От фаза два развити листа (първа листна двойка е разтворена)
до фаза девет или повече листа (два развити листа, седем или повече трилистници) BBCH 12-19
Фаза на плевелите: от 3-5 лист (10-20 см височина на балура)

ДОЗА МЛ/ДКА

80

КАРАНТИНЕН СРОК (ДНИ)

30

Слънчоглед

СППВ

Едногодишни житни плевели

Многогодишни житни в т.ч. балур от коренища

МП

От фаза два листа (първа двойка листа) до фаза девет и повече листа BBCH 12-19

Фаза на плевелите: от 3-5 лист (10-20 см височина на балура)

ДОЗА МЛ/ДКА

80

160

КАРАНТИНЕН СРОК (ДНИ)

100

Захарно цвекло

СППВ

Едногодишни житни плевели

Многогодишни житни в т.ч. балур от коренища

МП

От фаза разлистени два листа (първи чифт листа) до фаза листата покриват 30 % от повърхността BBCH 12-33

Фаза на плевелите: от 3-5 лист (10-20 см височина на балура)

ДОЗА МЛ/ДКА

80

160

КАРАНТИНЕН СРОК (ДНИ)

60

Картофи

СППВ

Едногодишни житни плевели

Многогодишни житни в т.ч. балур от коренища

МП

От фаза разтваряне на вторите листа на главното стъбло (>4 см) до фаза 30 % от растенията в редовете се допират BBCH 12-33

Фаза на плевелите: от 3-5 лист (10-20 см височина на балура)

ДОЗА МЛ/ДКА

80

160

КАРАНТИНЕН СРОК (ДНИ)

60

Рапица

СППВ

Едногодишни житни плевели

Многогодишни житни в т.ч. балур от коренища

МП

От фаза разтворен втори лист до фаза видимо нарастване на второ междувъзлие BBCH 12-32

Фаза на плевелите: от 3-5 лист (10-20 см височина на балура)

ДОЗА МЛ/ДКА

80

160

КАРАНТИНЕН СРОК (ДНИ)

120

Моркови, пащърнак, целина, хрян

СППВ

Едногодишни житни плевели

Многогодишни житни в т.ч. балур от коренища

МП

От фаза разтворен втори същински лист до фаза 50% от очаквания диаметър на корена е достигнат BBCH 12-45

Фаза на плевелите: от 3 лист до края на братене при едногодишни житни 15-20 см височина на плевелите при многогодишни житни

ДОЗА МЛ/ДКА

100

200

КАРАНТИНЕН СРОК (ДНИ)

40

Грах, фуражен грах, бакла, лупина

СППВ

Едногодишни житни плевели

Многогодишни житни в т.ч. балур от коренища

МП

От фаза два листа с прилистниците се разтварят или се развиват две мустачета до фаза 9 или повече удължени междувъзлия – при грах BBCH 12-39 до фаза BBCH 49 при лупина

Фаза на плевелите: от 3 лист до края на братене на плевелите при едногодишни житни 15-20 см височина на плевелите при многогодишни

ДОЗА МЛ/ДКА

100

КАРАНТИНЕН СРОК (ДНИ)

Последно приложение – до ВВСН 49

РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ШАДОУ

Фъстъци

СППВ

Едногодишни житни плевели

МП

От фаза разтворен втори лист BBCH 12-33 Фаза на плевелите: от 3 лист до края на братене на плевелите

ДОЗА МЛ/ДКА

100

КАРАНТИНЕН СРОК (ДНИ)

60

Нахут

СППВ

Едногодишни житни плевели

МП

До фаза BBCH 49 на културата Фаза на плевелите: от 3 лист до края на братене на плевелите

ДОЗА МЛ/ДКА

100

КАРАНТИНЕН СРОК (ДНИ)

Последно приложение до BBCH 49

МАТЕРИАЛИ:

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

Шадоу

Авторски права © Байер АГ